YAMASUKE KurashigeTools

福島八角 鍛冶仕上 ハンマー 福島作 八角玄翁 黒仕上

¥4,500 JPY
・ 情報
場所/地域: 播州三木・播州三木打
職人・職人:福島康弘・福島保弘氏
種類・種類: 全鋼・全鋼
仕上げの種類・仕上げ種類   Blacksmith Finish・黒打
Woodhand/木柄:無・柄なし
サイズ/サイズ:
375g「約86mm×26mm×26mm」
225g「約73mm×23mm×23mm」


重さ:
量:

おすすめ商品

最近見た商品